မီးသတ်ကားလှူဒါန်းခြင်း
"(မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊)"
"မီးဘေးအန္တရာယ်အတွက်လိုအပ်သော မီးသတ်ကားလှူဒါန်းပေးခြင်း။ တန်ဖိုးငွေကျပ် - 30,000,000/-"