မီးသတ်ကားလှူဒါန်းခြင်း
"(မော်လမြိုင်မြို့နယ်)"
"မီးဘေးအန္တရာယ်အတွက်လိုအပ်သော မီးသတ်ကားလှူဒါန်းပေးခြင်း။ တန်ဖိုးငွေကျပ် - 30,000,000/-"