ရေဘေးသင့်ပြည်သူများကို လှူဒါန်းခြင်း။
"(မွန်ပြည်နယ်)"
13.jpg
12.jpg
14.jpg
မွန်ပြည်နယ်ရှိ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် အလှုငွေ၊ အစားအစာ၊ ရေသန့်များလှူဒါန်းခြင်း။