တရားပွဲအလှူ
"(အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်)"
5.jpg
တရားပွဲ အလှူပေး လှူဒါန်းခြင်း။